Activitats

Des de l’AMPA IES Terra Alta, i en col·laboració amb la Direcció del Centre, posem a disposició dels alumnes del institut tot un seguit d’activitats tant culturals com esportives, que es desenvolupen tant al mateix institut com a altres instal·lacions de Gandesa.

 

Aquestes activitats es realitzen en dilluns i dimecres per la tarda, atès que és quan el centre està obert a disposició dels alumnes. Malauradament, i donat que l’horari és de 15’00 a 17’30h, molts dels nostres alumnes no poden apuntar-se, ja que no disposen de transport de tornada a casa un cop finalitzades les activitats.

 

Respecte a les activitats culturals, les activitats que s’ofereixen són:

 

Activitat Descripció Responsable Horari Preu*(mensual)
Anglès Reforç de la comprensió i l’expressió oral Heidi Goddard

(English Castle)

Dilluns 15.00h-16.00h Socis: 5€
No socis:10€
Reforç escolar Desenvolupament d’hàbits de treball escolar  i aprenentatge Agustí Cerveto

(Gabinet psicopedagògic)

Dimecres 15.30h-16.30h Socis:10€
No socis:15€
Taller escriptura Millora de l’expressió escrita en llengua catalana i castellana Albert Guiu (professor INS Terra Alta) Dimecres 15.30h-16.15h Sense cost

 

 

Respecte a les activitats esportives, i per tal de facilitar que els alumnes puguin fer esport als seus pobles, ens vam ficar en contacte amb les AMPES de les escoles de la Terra Alta, i vam demanar la seva col·laboració, perquè els alumnes de l’institut puguin fer les activitats esportives al seus pobles, sota el seu monitoratge. La resposta majoritària va ser altament positiva i per això, volem agrair a totes les AMPES de les escoles de la Comarcal la seva inestimable col·laboració i disponibilitat.

 

Les activitats esportives proposades per l’AMPA IES Terra Alta, que són les incloses en el calendari esportiu comarcal, a realitzar en els diferents centres escolars i són:

Birles Gimnàstica rítmica Tenis taula
Cros Handbol Dansa
Escacs Patinatge

 

Una altra de les activitats esportives que es poden fer a les instal·lacions del centre és el futbol sala segons el següent quadre:

Activitat Descripció Responsable Horari Preu
Futbol Sala Pràctica de l’esport de grup entre combinats diversos Enrique Domínguez Dilluns 16.30h-17.30h Sense cost

 

 

Per tal, d’incentivar aquestes activitats esportives la Junta de l’Ampa IES Terra Alta, va aprovar per unanimitat, fer-se càrrec de les despeses d’assegurança de tots aquells alumnes de l’institut que essent socis de l’ AMPA, i estant al corrent de pagament de la quota anual, facin una activitat esportiva.

 

Les activitats proposades són aquelles que han tingut una major acollida, ja que per que es puguin oferir uns bons preus és necessari que hi hagi un número més o menys nombres d’alumnes i no totes les vegades es pot fer l’activitat per manca de participació.

 

No obstant, restem oberts a qualsevol suggeriment per si creieu que es podria incloure alguna altra activitat que fos d’interés.