Activitats Culturals 2016-2017

Aquestes activitats es realitzen en dilluns i dimecres per la tarda, atès que és quan el centre està obert a disposició dels alumnes. Malauradament, i donat que l’horari és de 15’00 a 17’30h, molts dels nostres alumnes no poden apuntar-se, ja que no disposen de transport de tornada a casa un cop finalitzades les activitats.

Respecte a les activitats culturals, les activitats que s’ofereixen són:

Activitat Descripció Responsable Horari Preu*(mensual)
Anglès Reforç de la comprensió i l’expressió oral Heidi Goddard

(English Castle)

Dilluns 15.00h-16.00h Socis: 5€
No socis:10€
Reforç escolar Desenvolupament d’hàbits de treball escolar  i aprenentatge Agustí Cerveto

(Gabinet psicopedagògic)

Dimecres 15.30h-16.30h Socis:10€
No socis:15€
Taller escriptura Millora de l’expressió escrita en llengua catalana i castellana Albert Guiu (professor INS Terra Alta) Dimecres 15.30h-16.15h Sense cost

Si esteu interessats en realitzar una activitat en el centre escolar del vostre poble, heu de fer el següent:

  • Posar-vos en contacte amb l’Ampa de l’escola, per saber si hi ha plaça en l’activitat que voleu fer, horaris i preus.
  • Omplir aquesta formulari amb les dades de l’alumne, l’activitat escollida, l’horari i l’escola a on es dura a terme.