Activitats Culturals 2017-2018

Aquestes activitats es realitzen en dilluns i dimecres per la tarda, atès que és quan el centre està obert a disposició dels alumnes. Malauradament, i donat que l’horari és de 15’00 a 17’30h, molts dels nostres alumnes no poden apuntar-se, ja que no disposen de transport de tornada a casa un cop finalitzades les activitats.

Respecte a les activitats culturals, les activitats que s’ofereixen són:

Activitat Descripció Responsable Horari Preu
Anglès reforç de la comprensió lectora i l’expresió oral Heidi Goddard

(English Castle)

dilluns 15’00-16’00h 10€ mes x 1h setmama

6/7 alumnes

Reforç escolar desenvolupament d’hàbits de treball escolar Agustí Cerveto

(Gavinet psicopedagògic)

dimecres 15’30-16’30h 15€ mes x 1h setmanal
Tècniques estudi tècniques i hàbits d’estudi Agustí Cerveto

(Gavinet psicopedagògic)

a concretar 20€ mes x 1h setmanal

Si esteu interessats en realitzar una activitat en el centre escolar del vostre poble, heu de fer el següent:

  • Omplir aquesta formulari amb les dades de l’alumne, l’activitat escollida.