Salutació

Benvingut/da a la nostra Web.

L’AMPA ó l´ Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’ Institut Terra Alta està composada per un grup de pares i mares que col·laborem de manera voluntària i desinteressada per implicar-nos a la vida educativa dels nostres fills sota la base del diàleg i la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa (Institut, Consell Escolar, etc.).

L’ AMPA funciona a través d´una Junta que es reuneix de manera regular per exposar els temes que ens preocupen, per coordinar activitats extraescolars, etc.

Una vegada a l’any es convoca la Junta Ordinària per exposar i aprovar l’estat de comptes de l’associació i debatre els assumptes que ens preocupin i que estiguin inclosos a l’ordre del dia. Si alguna vegada és necessari, perquè la situació ho requereix, també es convoquen Juntes Extraordinàries.

A banda, com ja sabeu, des de l’AMPA promovem una sèrie d’activitats extraescolars culturals, esportives i educatives a començaments de cada curs que entenem son de l’interès dels nostres fills.

Volem fer èmfasi amb la necessitat de la vostra ajuda, la vostra participació com a pares, com a socis i com a col·laboradors, per poder desenvolupar les activitats proposades i per conèixer noves iniciatives. Sense aquesta ajuda seria impossible fer res.

Els recursos dels que compta l’associació provenen de les quotes que es satisfan per les famílies, recordant que la quota és anual per alumne.

Com sigui que som conscients de que les noves tecnologies poc a poc s’imposen a la vida quotidiana, vam considerar convenient crear la nostra pròpia pàgina web a fi i efecte d’oferir-vos una major facilitat en la coneixença de les activitats relacionades amb la nostra, la vostra associació. A la mateixa vegada esperem que aquest nou canal de comunicació ens serveixi de pont de comunicació amb tots vosaltres i us animem a que ens feu arribar els vostres suggeriments, comentaris i idees, així com qualsevol problema i inquietud que us pugui sorgir.

Per últim, agraïm a tots els associats el seu suport i, des d’ aquí, animem als que no ho sou a que us en feu.

Salutacions.

La Junta