Alta reciclatge curs 2019/2020

Si voleu cedir els vostres llibres de text de 1r i/o 2n de batxillerat, per tal de que els incloguem al fons de “la roda de reciclatge”, empleneu la butlleta de cessió de llibres, i adreceu-vos a la comissió de llibres de la vostra població.

 Questionaris per la reutilització: 

Si voleu entrar a la roda del reciclatge, podreu omplir el formulari de preinscripció a “LA RODA” de reciclatge.

Alta reciclatge

Moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració!