Alta reciclatge curs 2018-2019

Benvolguts/des

Estem planificant el curs vinent i entre altres accions hem estimat oportú engegar un sistema de reutilització de llibres de text dels estudis postobligatoris (batxillerat i cicles formatius) que impartim a l’institut.

El dispositiu necessari per fer efectiu aquest mecanisme que permet compartir, optimitzar, reutilitzar, estalviar la despesa per família i convertir els llibres de text en un bé comú anirà a càrrec de l’AMPA i el centre. En qualsevol cas, per poder fer realitat aquest model de gestió de material escolar necessitem la col.laboració de l’alumnat i les famílies dels cursos actuals de 4t d’ESO ( que hagin de fer postobligatori al nostre centre), 1r i 2n de Batxillerat i 1r i 2n de Cicles Formatius.

La data màxima per contestar el formulari és el 15 de juny.

Moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració!