Activitats Esportives *

Com ja sabeu a inicis de cada curs acadèmic, l’ AMPA ha vingut promovent una sèrie d’activitats esportives i culturals per als alumnes de l’ institut, que si ve han anat canviat atenent a la seva acollida, han estat, entre d’altres: anglès, reforç acadèmic, futbol sala, taller d’escriptura, etc.

Malauradament durant aquest any 2020 hem viscut un acabament del curs 2019-2020 totalment anòmal, sense presència a classe durant el tercer trimestre. El  curs 2020-2021 que hem acabat de començar s’inicia amb unes mesures d’higiene i distància social extraordinàries com a conseqüència de la COVID-19.

Davant aquesta situació i la responsabilitat que comporta l’organitzar qualsevol activitat amb un grup més o menys nombrós de gent, la Junta Directiva de l’ AMPA considera convenient no promoure activitats extraescolars per a quest curs 2020-2021.

Respecte a les activitats esportives que depenen directament del Consell Esportiu de la Terra Alta s’haurà d’estar a les directrius i decisions que es prenguin des d’aquest organisme ja que no depenen de l’ AMPA.

Confiem en que entengueu que ho fem perquè per a la Junta Directiva, el més important, és salvaguardar la salut dels nostres alumnes.