Preinscripció a “LA RODA” de reciclatge

Aquest document, és de caire informatiu i no suposa ni la inscripció ni la reserva dels llibres de text inclosos a “la roda”, només és pretén fer una llista de d’alumnes interessats en inscriure’s a “la roda” de reciclatge, per saber quants lots de llibres haurem de disposar per al proper curs 2019-2020.

Més endavant, us demanarem la confirmació a la inscripció al projecte de “la roda” del reciclatge.

  Us recordem que és necessari estar associat a l’AMPA INS Terra Alta, per tal de poder gaudir dels beneficis de “la roda” de reciclatge.

  Condicions d’ús i normativa per a “la roda” de reciclatge de llibres de text, AMPA IES Terra Alta.

  • Ser soci de l’AMPA i estar al corrent del pagament, la quota és de 20€ per alumne.
  • Adreçat als alumnes que el curs 2019-2020 realitzin estudis de 1r i 2n de batxillerat.
  • El preu d’inscripció a “la roda” és de 40€ per alumne, inclou els 4 llibres de matèries troncals.
  • No hi ha cap import de fiança.
  • En cas de retornar un llibre en mal estat de conservació, trencat o perdut, s’abonarà a l’associació el seu preu íntegre.
  • La comanda dels llibres inclosos a “la roda” de reciclatge la realitzarà l’AMPA, vosaltres encomanareu la resta de llibres mitjançant la pàgina web de la llibreria Art moble, a on s’haurà d’indicar que sou associats i que esteu inscrits a “la roda”.
  • Es signarà un document per part de les famílies amb el compromís de retornar els llibres prestats en bones condicions, i donant-se per assabentats de les condicions a dalt nombrades.