Cessió Llibres 2er de BAT

CESSIÓ LLIBRES PER AL “FONS DE LA RODA”

Nom i cognoms de l’alumne / alumna :

Població :

La família associada cedeix els llibres de text de 2N DE BATXILLERAT assenyalats a sota a el “fons de la roda” per a que els inclogui “la roda” de reciclatge, en benefici dels alumnes associats inscrits a aquest projecte.

Aquesta cessió de llibres no suposa en cap cas, cap bonificació econòmica o cap mena de prestació a canvi per part de l’AMPA. La cessió dels llibres de text no implica la inscripció a “la roda de reciclatge”.

No és necessari ser associat a l’AMPA per tal de cedir els llibres de text al “fons de la roda”.

matèriatítol 
CATALÀTrama. Literatura.Ed. Teide
CASTELLÀLengua castellana y lteratura 1Ed. Santillana. Proyecto “La casa del saber”
ANGLÈSAdvantage for Batxillerat 1Ed. Burlington Books
FILOSOFIAFilosofiaEd. Barcanova

Heu de lliurar el llibres juntament amb aquest formulari a la Comissió de llibres de la vostra població, que els revisarà i seleccionarà els que estiguin en condicions d’entrar a “la roda” de reciclatge, la resta es retornarà al propietari.

En _____________________________________ cedeix els llibres de text a dalt senyalats a l’AMPA INS Terra Alta, per a incloure’ls al “fons de la roda”.

Signat a __________________________ el dia  ____/____/2019

Nom i Telèfon pare/mare/ tutor: