Activitats Esportives

Com ja sabreu, des de la Direcció de l’Institut Terra Alta  i en col·laboració amb l’AMPA de l’Institut s’inicien els Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)i les activitats del Pla Català de l’Esport a l’Escola (PCEE), adreçades a tots els alumnes del nostre centre per tal de fomentar la pràctica de l’esport.

Aquests programes esportius en edat escolar, tenen com a objectiu principal la transmissió de valors socials i l’adquisició d’hàbits saludables, mitjançant un model de pràctica esportiva educatiu i participatiu.

És per aquest motiu, que des de la Direcció de l’Institut Terra Alta en col·laboració amb l’AMPA i les Ampes de les escoles de la nostra comarca, posem a disposició dels alumnes tot un seguit d’activitats esportives que es desenvolupen al mateix institut, a les escoles i a diverses instal·lacions esportives.

Totes aquestes les activitats del Pla Català de l’Esport es troben recollides als Jocs Esportius, a on es realitzen les competicions.

Les activitats esportives proposades des de l’AMPA INS Terra Alta, fora del Pla Català de l’Esport, només seran accessibles per als alumnes associats:

Activitat Descripció Responsable Lloc Horari Preu
Pàdel Esport per equips Jordi Pallarés Pàdel Gandesa Dimecres 15´30-16´30h 25€ x pista

6/7 alumnes x pista

Les activitats esportives proposades des de l’AMPA INS Terra Alta del Pla Català de l’Esport, només seran accessibles per als alumnes associats:

Activitat Descripció Responsable Lloc Horari Preu
G. rítmica Esport per equips Jeza Institut dijous15’20-16’20h 15€ mes x 1 hora setmanal

Tenis taula
bàdminton
Futbol sala
Bàsquet

Coordinador d’Esports Institut     hora de patis activitats gratuïtes

Esports individuals inclosos al Pla Català de l’Esport

Atletisme escacs Tennis Balls i ritmes Gimnàstica rítmica  
Birles Patinatge BTT Cros Pàdel  

Esports col·lectius inclosos al Pla Català de l’Esport

 Basquet Futbol sala Futbol 7 Futbol 11 handbol  

Aquestes activitats es duran a terme en les diferents escoles de la Terra Alta i l’institut, segons disponibilitat, horari i preu establert a cada centre

L’AMPA es reserva el dret de modificar els horaris de les activitats extraescolars, si així fos necessari.

Les activitats del PCEE es duran a terme a les diferents escoles de la Terra Alta i a l’ Institut, segons disponibilitat d’horari i preus establers per cada AMPA. Heu de tenir en conte, que no totes les activitats es realitzen a totes les escoles.

Tant les AMPES com les entitats que realitzen les activitats, poden variar el preu i/o l’horari, ja que depèn del nombre d’alumnes inscrits.

Les activitats esportives del PCEE seran les proposades pel Consell Esportiu de la Terra Alta, i se seguirà el calendari de trobades i competicions que resulta de les reunions d’aquesta entitat.

Donat que encara no se saben les activitats que es realitzaran a cada centre, podeu fer la “preinscripció” a través de la nostra pàgina web, per tal de saber el número aproximat de cada activitat, i quan es confirmi l’activitat quedareu inscrits en realitzar el pagament de l’assegurança obligatòria.

Es fixa com a data màxima per a les inscripcions esportives el 27 de setembre, ja que es preveu iniciar les activitats a començaments del mes d’octubre (cada Ampa o entitat us farà saber la data exacta d’inici).

Si esteu interessats en realitzar algun d’aquests esports, demaneu informació d’horari i preu a les Ampes escolars, i empleneu lavostra FITXA DE SOCI a la web www.ampaiesterraalta, amb les activitats que voleu fer i les dades que se us demanen, i feu el pagament de 9€ (a falta de confirmació del Consell Esportiu) de l’assegurança mitjançant la passarel·la. ÉS OBLIGATORI ESTAR MUTUALITZAT per a realitzar qualsevol activitat esportiva dins del Plà Català de l’Esport a l’Escola.

El pagament d’aquestes activitats, es gestiona directament entre l’alumne associat i la entitat que la realitza.

Els alumnes que no siguin socis hauran de fer el pagament de l’assegurança, dirigint-se al Consell Esportiu de la Terra Alta.

Els alumnes que no estiguin assegurats, no podran participar en activitats esportives, competicions o trobades, ja siguin socis de l’AMPA o no ho siguin.

Alta Activitats Esportives