Blog

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS ESPORTIUS

A.- PRIMERA ASSISTÈNCIA AMB MOTIU D’UN ACCIDENT INCLÒS EN LES COBERTURES DE LA PÒLISSA D’ACCIDENTS   Quan un esportista assegurat pateix un accident esportiu cobert en pòlissa, requereix assistència d’ urgència, ha de trucar al telèfon 902 102 264, on…

Read More